Velkommen/Welcome/Willkommen

Gjennom vårt selskap har du mulighet til å delta på en havfisketur i flotte omgivelser.

With our company you have the possibility to take part in a sea fishing    trip in great surroundings.

Mit unserer Gesellschaft haben Sie die Möglichkeit, an einer Meeresangeltour in schönster Umgebung teilzunehmen.

storsei

Storsei tatt i Altafjorden!  Big pollock catch in Altafjord!

Båten ”Inger Lisbeth” er klar til å bringe deg og ditt selskap ut på fjorden.

The boat “Inger Lisbeth” is ready to take you on the fjord.

Das Boot „Inger Lisbeth“ steht bereit, Sie und Ihre Gruppe auf den Fjord hinaus zu bringen.

Dette fartøyet har dispensasjon til å utstede sluttseddel…les mer

This vessel is permitted to issue a contract note…read more

Dieses Fahrzeug hat die Berechtigung, die Kontraktaufgabe…read more