Båtskyss

Tilbyr transport av personell og utstyr med båt fra Alta.                                                     Kan ta 7 passasjerer med bagasje.

                    

Pris på forespørsel!

Kan også tilby båtturer med "nordlysopplevelser" på Altafjorden i tidsrommet fra september til mars. 

Kan transportere til og hentes etter avtale over alt i Nord Norge.Ta gjerne kontakt angående pris hvis du eller dere vil til eller fra f.eks. Sørøy, Ingøy, Hønseby,Tromsø,Nordkapp og ellers andre plasser i Finnmark/Tromsø. Transporten kan skje uansett på døgnet også om natta hvis det er ønskelig. Mat kan serveres ombord men det må forhåndsbestilles. Om kunden vil ha båttur inkl. mat og overnatting er det muligheter for det også. Fartøyet har en lengde på 9,25 meter med oppvarmet cabin hvor det er muligheter å lage mat.

Om overnatting er ønskelig er det soveplasser til flere. Dusj og toalett finnes også ombord. Båten er godkjent for passasjertransport med skipper som har alt av nødvendige sertifikater til å føre passasjerfartøyet. Samtlige passasjerer ombord er forsikret. Lange strekninger kan tilbakelegges på relativ kort tid da båten har stor fart. Har profesjonelle havfiskestenger med tilbehør ombord i båten som er til disposisjon. Alt av fiske i sjøen som blir fisket opp fra min båt kan taes med da båten har kvote. Jeg skriver turistkvoteseddel til turistene så de kommer lovlig over landegrensen med mer enn 15 kilo som er dagens lovlige kvote. 

Fisketurister har gjennom mitt selskap muligheter å komme seg fra Alta til de plassene der det vanligvis er mye torsk. Som eksempel kan nevnes Sørøya og Ingøya.

Ta kontakt!  Alt kan skreddersyes etter kundens ønske.

Booking/ Buchung                    

(Norwegian and English speaking): please call:

Mathis Anders M. Sara    mobil + 47 971 20 308

post@altahavfiske.no